با حکمت

در ارتباط باشید

نیکان آینده ۱

خیابان شمس تبریزی، خیابان سرباز شهید، کوی وحدت، کوچه انوشیروان رضایی، مدرسه نیکان آینده

شماره تماس:۳۲۳۴۳۶۳۶      روزهای شنبه تا چهارشنبه

نیکان آینده ۲

خیابان شریعتی جنوبی، نرسیده به چهارراه هفده شهریور، مدرسه نیکان آینده (پروین سابق)

شماره تماس : ۳۵۵۳۴۳۰۰    روزهای شنبه تا چهارشنبه