خدمات انجمن حکمت

از آنجائیکه تحقق عدالت آموزشی منوط به توجه به سالهای اولیه کودکی از تولد تا شش سالگی ادامه دارد و شکل گیری استعداد ها و قابلیت های کودکان قبل از ورود به مدرسه صورت می گیرد با توجه به اهمیت ویژه موضوع در سال ۱۳۹۵ جمعی از نیکوکاران، فرهیختگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی تشکل غیر سیاسی، غیر دولتی، غیرانتفاعی انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل تبریز با نام اختصاری حکمت را به وجود آورند و پس از طی فرآیند ثبتی به شماره ۲۹۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۳۹۸۴ شروع به فعالیت نمودند.
نظر بر اینکه در نظام آموزش و پرورش طی دوره پیش دبستانی اختیاری می باشد فلذا افراد آسیب پذیر اقتصادی و کم برخوردار امکان ثبت نام در مدارس و مراکز پیش دبستانی را ندارند.
انجمن در یک حرکت شایسته همراه با ارتقاء آگاهی اجتماعی به اهمیت مشکل نسبت به افتتاح مدرسه ای با تجهیزات و امکانات استاندارد اقدام نمود و ثبت نام از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را آغاز کرد این اقدام در نوع خود که خلاء بوجود آمده از فقر آموزشی را مرتفع می سازد در تاریخ آموزش و پرورش برای اولین بار اتفاق افتاد هدف اصلی و چشم انداز انجمن برای آینده حداکثری کردن ثبت نام کودکان بی سرپرست وبدسرپرست و ایجاد امکانات در راستای ارتقاء استعداد های آنان است